ΞΑΚΡΙΣΜΑΤΑ

Σε όλα τα έντυπα πρέπει να προσέχετε πολύ τα ξακρίσματα.

Σημειώστε τα σημεία κοπής του εντύπου και ορίστε περιθώρια ασφαλείας για να μην χαθούν γράμματα στο κόψιμο ή να μη μείνουν λευκά περιθώρια.

Επεκτείνετε την δουλειά σας γύρω γύρω απο τα σημεία κοπής και φτάστε τα γράμματα εσωτερικά 0,4cm πριν όπως την γραμμή στο παράδειγμα.

TOP